Kamis, 05 Juni 2014

Membuat Laporan Buku


Laporan Buku
Judul Buku  : Mahir dalam 7 hari Adobe Dreamweaver CS6 dengan Pemograman PHP & MySQL
Penerbit          : C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)
Sistematika     :

1.      PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Adobe Dreamweaver, dulunya dikenali sebagai Macromedia Dreamweaver ialah atur cara penyunting HTML yang diperkembangkan oleh Macromedia (kini diambil alih oleh Adobe). Ia merupakan sistem penyuntingan yang menggabungkan daya pengeluaran WYSIWYG (What You See Is What You Get) dengan kuasa pengawalan kode HTML. Penggabungan ini adalah unik pada keakhiran 1990-an dan menyebabkan penggunaannya secara meluas. Ia sekarang terdapat dalam versi Macintosh serta Windows, dan memegang lebih kurang 80 peratus daripada pasaran atur cara penyunting HTML yang profesional. Versi yang terkini adalah "Dreamweaver CS6". Dreamweaver telah menerima beberapa anugerah, termasuknya "Persembahan Terbaik di Dunia Internet" ("Best Show at the Internet World"), pemeringkatan lima-tikus yang berprestij daripada DuniaMac (MacWorld), serta "Atur Cara Web Tahunan Yang Terbaik" daripada "Majalah PC" (PC Magazine).